Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP


Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r.

Właściwość Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich zależy od istnienia tzw. zapisu na sąd polubowny. Zapis to pisemna umowa poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Szczegółowe informacje na temat Sądu Polubownego (Arbitrażowego) na stronie: www.spzbp.pl.

 


Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group